PUBLICIDAD

Productora de publicidad

En Produktia realizamos spots de publicidad para tv aplicando las técnicas más innovadoras del mercado.
Somos una productora de publicidad creativa especializados en 3D y 360º y ofrecemos a nuestros clientes la mejor calidad en formatos de vídeo.

 

Spots publicitarios creativos

Si usted lo que está buscando es hacer spot publicitario creativo y original ha dado con la empresa adecuada. Ofrecemos soluciones para cada proyecto teniendo muy en cuenta la calidad de la narrativa audiovisual.
Disponemos de las mejores herramientas del mercado para realizar la grabación de spots publicitarios originales y atrayentes.

NO SÓLO SOMOS ESPECIALISTAS EN 3D, DAMOS LA SOLUCIÓN CADA PROYECTO

SPOT CAT RADIO

Este spot publicitario representa todas las necesidades de un spot y el uso del 3D

...Tots els personatges de l'espot estan gravats en un plató amb croma i només els exteriors de fons s'han gravat amb el tir de cambra adequat per a la posterior integració. És tant des d'una bona planificació i producció la qual ens permet aplicar els coneixements per fer-ho amb èxit dins de timings i exigències molt elevades.

PRODUKTIA

En nuestra productora cinematográfica configuramos los equipos según las característcas del proyecto.

...escollint els equips sobre la base del perfil que més s'adeqüi al projecte, el contacte amb una gran quantitat de professionals de la realització i la fotografia, ens permet donar infinitat de solucions en narrativa audiovisual que al costat de la nostra capacitat tècnica ens permet ser singulars i oferir un valor de diferenciació.

CONTACTA CON NOSOTROS PARA MÁS INFORMACIÓN