CORPORATIU

OFERIM LA MILLOR SOLUCIÓ A LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL A PARTIR DEL VIDEO CORPORATIU

CORPORATIU HIGH

Es tracta d'utilitzar un llenguatge cinematogràfic i recursos com càmeres de 4K o 5K de resolució per a aquesta fi...

...obtenir un look publicitari de primer nivell, les òptiques cinematogràfiques i la direcció de fotografia al costat de la capacitat de gravar en RAW, que permeten aconseguir-lo des del inici fins a la post producció. La direcció d'art i creativitat prenen en aquest tipus de produccions una especial rellevància en donar una identitat pròpia als elements gràfics, logo d'entrada i mapa d'ubicació, on s'integra el producte de l'empresa en 3D dins del llenguatge audiovisual.

CORPORATIU LOW

Es tracta d'una solució que incorpora tots els elements necessaris, guió, realització, equip HD, Steady cam...

...per oferir una solució d'altíssima qualitat però amb el mínim indispensable, no només en el llenguatge per fer eficient el missatge sinó també en l'estètica buscant un look fotogràfic.

CORPORATIU MEDIUM

Es tracta d'una solució de primer nivell, un perfecte equilibri entre la solució High i l'optimització de recursos...

...si bé s'apliquen els mateixos criteris, es minimitza el deslligui de mitjans amb equips d'HD que requereixen menor equip humà i tècnic, això permet oferir un producte d'altíssima qualitat però molt optimitzat.

PRODUKTIA

Som la productora que millor s'adapta a cada projecte i incorpora valor diferencial. L'optimització és una màxima...

... Els equips es configuren en funció a cada projecte utilitzant els més adequats en cada un, el poder configurar solucions tan personalitzades ens ha permet donar solucions a tota tipologia d'empresa i obtenir sempre el millor resultat per als nostres clients, comptant entre ells:
AGBAR, AKZO NOBEL, ESTEVE, FERRER, MINISTERIO DE TECNOLOGÍA e INNOVACION, NOVARTIS, SIGNO EDITORES.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER MÉS INFORMACIÓ