Projectes

Vídeo projecte Amioquelant

Es tracta d’una sèrie de 3 vídeos. Expliquen el mecanisme d’acció en 3D dels diferents productes de Bioiberica para tot tipus de cultius.

Aquests estan concebuts com una ràpida resposta davant estrès carencial: Corregeix les manques de (Nut específic) i aporta Aminoàcids per a recuperació fisiològica del vegetal.


  • Client: Bioiberica
  • Service: Vídeo corporatiu