Projectes

Vídeo Projecte Bovela

Es tracta d’un projecte de 2 vídeos encarregats per l’agència cpm_associats.

A partir del guió que ens van facilitar es van desenvolupar els dos projectes.

Il·lustrador, actor Engonals natiu, el nostre plató, atrezo, vestuari, animació de les il·lustracions, donis incrustació de croma, composició, el talonado de color, banda sonora.
Tot això per explicar 2 històries amb un gran component emotiu.


  • Service: Película