Projectes

Vídeo Projecte CEAC 360

Aquesta és una peça realitzada per promocionar el vídeo 360 estereoscòpic per a un dels cursos de CEAC.

Produktia ha realitzat tant el vídeo360 com la peça promocional d’aquesta tecnologia aplicada a la formació en els cursos de CEAC.


  • Client: CEAC
  • Service: Vídeo 360