Proyectos

Vídeo Projecte Corporatiu Signo Editores

Aquest vídeo projecto realitzat per a Signe Editors, ha comptat amb un ampli ventall de recursos que ho doten de gran espectacularitat.

L’enregistrament en Drone per a l’obtenció d’imatges espectaculars tant de l’interior com de l’exterior.

La recreació 3D dels productes. A nivell de rodatge es va comptar amb un ampli equip tècnic i humà.