Projectes

Vídeo Projecte Corporatiu Tekplus

Aquest projecte realitzat per Tekplus, s’ha rodat en una jornada en les instal·lacions del client comptant amb l’ús d’una steadyCam.

En aquest vídeo corporatiu s’ha incorporat de manera significativa els motion graphics amb la finalitat de donar una major força visual i impacte al costat d’una edició molt dinàmica.