Projectes

Vídeo Projecte Hospital Sant Joan de Deu

Es tracta d’una història real del dia a dia d’un pacient.

Està concebut per poder explicar la labor de recerca que s’està duent a terme a l’Hospital i l’important que són les donacions per poder prosseguir amb la recerca.


  • Client: Hospital Sant Joan de Déu
  • Service: Vídeo explicatiu