Projectes

Vídeo Projecte InTOOLigent

Es tracta d’un vídeo 3D estereoscòpic per a una fira.
Té com a fi d’explicar el projecte InTOOLigent d’una manera molt més notòria a partir de l’estereoscòpia com a reclam.
L’ús d’una pantalla 3D i la necessitat de l’ús d’unes portes mala sort 3d passives genera un gadget promocional, ja que les ulleres es realitzen de cartró amb una disseny promocional que l’usuari es porta i li serveix per qualsevol TV 3D amb sistema passiu, d’aquesta manera es porta un element promocional que ajuda a retenir el missatge a llarg termini.


  • Client: IntOOligent
  • Service: Vídeo 3D