Projectes

Vídeo Projecte Màquina el·líptica Salter

Es tracta d’un dels 34 vídeos realitzats per a la marca SALTER.

Produktia ha realitzat aquest projecte a casa del client amb la finalitat d’optimitzar i facilitar la realització dels mateixos.