Projectes

Vídeo Projecte New U Range de Huayi

Aquest projecte realitzat per Huayi, es tracta d’una peça promocional per al llançament d’un nou producte.

Aquest 3D de producte, s’ha realitzat a parir dels arxius CAD facilitats per Huayi.

A part de funcionar com una peça de promoció, aquest 3D de producte industrial, s’ha incorporat en el vídeo corporatiu del Huayi com un element de notorietat.


  • Client: Huayi
  • Service: Vídeo 3D