Vídeo projecte Reel 3D/CGI 2020

Vídeo Projecte Reel 3D/CGI és un petit resum d’alguns dels últims projectes realitzats, per a poder mostrar les diferents tipologies de sectors amb els quals treballem com les diferents narratives utilitzades amb la finalitat de complir amb l’objectiu de comunicació del projecte.

Un 3D/CGI com a petit recurs dins d’un projecte o com a vídeos concebuts íntegrament en 3D, però sempre sota criteris audiovisuals en narrativa i estètica. És en el Look on el concepte fotogràfic presa especial rellevància a partir de jugar amb la profunditat de camp i poder canviar el punt d’atenció a partir del canvi de focus, afegint a això la integració dels grafismes 2D dins de l’escena 3D jugant amb màscares.

Vídeo projecte de Reel dels darrers projectes

Si t'ha agradat comparteix en xarxes!