Recentment hem finalitzat el projecte de vídeo tècnic 3D per al producte GEA de l’empresa LEDS-C4.
Es pot considerar que es tracta d’una fitxa tècnica d’instal·lació en un format vídeo per a una major facilitat de comprensió.