Recentment hem realitzat un rodatge en el nostre plató per a un producte molt innovador de l’empresa NEUBOR.
Es tracta d’un projecte de 6 peces, 5 tècniques i una promocional. Aquesta ultima inclourà tracking 3D i integració de grafismes.