Projectes

Vídeo Projecte 3D Industrial AICON

Aquest vídeo realitzat para AICON s’ha realitzat en un context de 3D conceptual amb la finalitat de focalitzar l’atenció en el producte i simplificar el 3D.
S’han realitzat simulacions de foc i fum en 3D.