Projectes

Vídeo Projecte GpTech

Aquest projecte realitzat per GpTech, va anar un projecte que englobava diferents solucions:

. Vídeo 3D estereoscòpic per a la fira Genera
. Aplicació 3D estereoscòpic per interactuar amb el producte 3D en la fira Genera


  • Client: GpTech
  • Service: Vídeo 3D